Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt

OVA Osteopathie doet haar uiterste best om u, of uw kind, op de beste manier mogelijk te behandelen. Ondanks de inspanningen kan het zijn dat u klachten heeft over de behandeling of over de manier waarop er met u is gecommuniceerd. U kunt zich hierover uitspreken.

In eerste instantie kunt u dit melden bij de osteopaat zelf. Dit kan schriftelijk of telefonisch. Het is mogelijk om een gesprek aan te gaan en om de geschillen via deze weg op te lossen. 

U kunt hierbij natuurlijk altijd een familielid of bekende meenemen als u zich daarbij prettiger voelt. Mocht dit gesprek niet tot de gewenste resultaten lijden dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling NRO